Reduce, reuse và recycle là những ý niệm riêng biệt nhưng liên quan đến nhau. Cả ba từ ngữ này đều có chung mục tiêu là giảm thiểu phí phạm và tạo ra môi trường lành mạnh.

Reduce (Giảm) là bớt đi cách tiêu thụ những vật dụng và tài nguyên thiên nhiên, là hạ thấp hoặc chấm dứt cách sử dụng ban đầu. Như giảm lái xe bằng cách đi chung xe, đi bộ, đi xe đạp, hoặc dùng phương tiện chuyên chở công cộng. Giảm năng lượng bằng cách rút ngắn thời gian tắm, hay thay máy móc bằng máy được Energy Star chứng nhận.

Reuse (tái sử dụng) là dùng lại cũng một vật dụng đã dùng trước đây, hay dùng một cách khác với mục đích ban đầu của vật đó. Chẳng hạn, dùng một chiếc khăn tắm đã cũ để làm khăn lau xe, lau bếp.

Recycle (tái sinh, tái chế) chỉ về cách thức làm cho một vật đã dùng rồi hoặc các bộ phận của nó thay đổi thành một sản phẩm mới nhằm giảm thiểu phí phạm các chất liệu có ích. Chẳng hạn, biến chai thủy tinh, chai nhựa thành vật liệu thô để dùng chế tạo đồ dùng khác.

Về hình thái, tái sử dụng nhằm dùng lại những vật dụng bỏ đi, là cách kéo dài “đời sống” của vật đó, nên hình dạng ban đầu của nó không thay đổi. Còn tái chế thì nhằm biến đổi vật dụng thành một hình thái khác để có thể tạo ra nhiều sản phẩm mới.

Đối với môi trường thì việc tái sử dụng là điều tốt vì dùng lại một sản phẩm đã bỏ đi từ trước, nên không tiêu phí năng lượng. Nhưng còn tiến trình tái chế đôi khi có thể gây ra những hệ quả không tốt cho môi trường, đồng thời phải tiêu tốn nhiều năng lượng để chế biến.