Quan niệm dùng vi khuẩn để cải thiện sức khỏe con người đã có ngay từ đầu những năm 1900 nhưng mãi tới gần đây công chúng mới chấp nhận. Nay thì các sản phẩm probiotics và prebiotics đã được nhiều người dùng.

Vi khuẩn tốt

Có hàng tỷ vi khuẩn giúp cho cơ thể được khỏe mạnh, nơi chứa nhiều nhất là ruột. Những vi khuẩn có ích này giúp ta tiêu hóa thức ăn; nếu tập thể vi khuẩn này trong ruột bị phá vỡ (như ruột bị nhiễm khuẩn, như dùng nhiều thuốc trụ sinh), ta sẽ bị những vấn đề về tiêu hóa, các triệu chứng bệnh bao tử và ruột. Để phục hồi các vi khuẩn lành mạnh cho ruột, ta cần dùng các trợ dược (supplements) probiotic hoặc prebiotic.

Probiotics

Probiotics là các vi sinh vật sống tác động tốt đến sức khỏe. Vi sinh vật là những đơn bào (chỉ có một tế bào) nhỏ li ti. Thường thì hầu hết các probiotics là vi khuẩn, nhưng cũng có những loại men tốt cho cơ thể nữa. Có thể mua probiotics bán dưới dạng trợ dược. Vi khuẩn và men trong các sản phẩm probiotics là những loại đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, được sản xuất đặc biệt để có thể vẫn còn sống trong thời gian đi từ bao tử đến ruột để từ đó phát triển.

Prebiotics

Prebiotics là những chất thúc đẩy sự tăng trưởng của các vi khuẩn tốt. Có thể coi prebiotics như là thứ dùng làm thức ăn cho probiotics và các vi khuẩn lành mạnh trong cơ thể. Trong khi probiotics là các vi sinh vật sống thì prebiotics không phải là sinh vật. Đa số các prebiotics là những carbohydrates mà cơ thể không tiêu hóa được nhưng chỉ để dùng làm nguồn thực phẩm cho vi khuẩn tốt. Prebiotics ngoài việc thúc đẩy sự tăng trưởng của vi khuẩn tốt có sẵn trong cơ thể, còn giúp cho các probiotics lớn mạnh và duy trì lâu dài.