Khi ra nước ngoài, có 2 thứ bạn không thể thiếu là visa và passport. Sau đây là vài điểm khác biệt căn bản giữa visa và passport

Passport  là giấy tờ chính thức của chính quyền một nước, cấp phát cho một cá nhân để chứng nhận lý lịch và quốc tịch của người đó, thường có các chi tiết như: tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, ngày cấp và ngày hết hạn.

passport-va-visa1

Có nhiều loại passport, thông dụng nhất là:

– Ordinary passport (còn gọi là tourist passport) cấp cho công dân dự định ra ngoài nước.

– Official passport (còn gọi là service passport), cấp cho nhân viên nhà nước xuất ngoại làm việc liên quan đến chính phủ.

– Diplomatic passport cấp cho viên chức ngoại giao xuất ngoại làm việc liên quan đến ngoại giao.

– Temporary passport (hoặc emergency passport) chỉ có giá trị ngắn hạn, cấp cho người ra ngoài nước mà bị mất passport để có thể trở về nước.

– Family passport cấp cho cả một gia đình, chỉ mang tên một người đại diện

– Fantasy passport không phải là một văn kiện chính thức hợp lệ. Trông giống như passport thường, nhưng tên quốc gia thì hoặc không có trên bản đồ thế giới, hoặc không còn hiện hữu.

Visa là phép chính thức để bạn được vào một nước, do chính quyền nước đó cấp phát. Visa có thể là một văn kiện rời (như visa của Việt Nam hiện nay, được gọi là Thị Thực), nhưng thường chỉ là mộc đóng vào passport của người từ nước khác đến. Có nhiều  loại visa, nhưng thông dụng hơn cả là:

– Tourist visa dùng đi du lịch

– Transit visa cấp cho người quá cảnh ở một nước trong thời gian ngắn để từ đó tới một nước thứ ba, thường chỉ có giá trị 5 ngày trở xuống.

– Business visa cấp cho doanh gia đến một quốc gia để hoạt động kinh doanh.

– Temporary worker visa cấp cho công nhân làm việc tạm thời tại một nước ngoài.

– Student visa cấp cho học sinh đang học tại một nước ngoài.

passport-va-visa