Muốn ra khỏi nước phải xin passport. Passport không chỉ cho bạn du lịch khắp nơi mà còn dùng để chứng minh lý lịch và quốc tịch. Tùy theo ngân sách và chương trình ra nước ngoài, bạn có thể chọn xin passport book hoặc passport card.

Passport book không có giới hạn về du lịch ra ngoài nước (bằng đường bộ, máy bay, tàu biển…), chỉ trừ khi có cảnh báo và lệnh cấm đến một nước.

passport-book-va-passport-card Passport book có kích thước 5 x 5.3 inch, dày 28 trang để đóng mộc (có thể xin cấp loại 52 trang). Nếu dùng hết các trang, có thể xin thêm trang hoặc passport book mới.

Hiện nay, lệ phí người lớn xin passport book lần đầu là $130, xin tái cấp $110, có giá trị trong 10 năm. Lệ phí cho trẻ em dưới 16 tuổi là $105, có giá trị 5 năm.

Passport card chỉ cấp để từ Mỹ đến Canada, Mexico, vùng biển Caribbean và Bermuda bằng đường bộ và đường biển (chẳng hạn đi cruise rồi ghé thăm đảo vùng Caribbean).

passport-book-va-passport-card1

Có thể trở ngại là khi buộc phải bay về Mỹ hoặc lên bờ tại một địa điểm ở nước ngoài mà cần passport book.

Passport card chỉ có một trang, lớn cỡ vừa chiếc thẻ bỏ vào ví được, không đóng mộc.

Hiện nay lệ phí xin cấp passport card lần đầu cho người lớn là $55, tái cấp $30, cũng có giá trị 10 năm; trẻ em dưới 16 tuổi lệ phí là $40, có giá trị 5 năm.

Như vậy, xin passport book mới hoặc tái cấp đều tốn nhiều tiền hơn passport card, nhưng có thể dùng để ra nước ngoài không hạn chế.