Người ta lấy 24 đường kinh tuyến (tức là đường tưởng tượng chạy từ Bắc cực đến Nam cực của địa cầu) chia bề mặt trái đất thành 24 phần đều nhau. Mỗi phần là một múi giờ. Trên cùng một múi giờ, các đồng hồ cùng chỉ một giờ như nhau và khác với múi giờ bên cạnh 1 giờ..

GMT

GMT, viết tắt của Greenwich Mean Time (Giờ Trung bình tại Greenwich) là phương thức tính thời gian theo tiêu chuẩn quốc tế được đo tại Đài thiên văn Hoàng gia ở Greenwich (nước Anh). Theo quy ước, nơi đây nằm trên kinh tuyến số 0, vĩ độ 51,28,38N (phía Bắc xích đạo).

GMT là múi giờ đầu tiên trong lịch sử được ngành đường sắt Anh đặt ra vào ngày 1 tháng 12 năm 1847.

Các đồng hồ trong vùng này đều chỉ cùng giờ với đồng hồ đặt tại đường kinh tuyến đi qua Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich.

GMT được tính từ giữa trưa một ngày sang giữa trưa ngày kế tiếp.

giacmouc.com  

UTC

GMT sau này được đổi tên thành UT (Universal Time, Giờ Quốc tế). UT định nghĩa một ngày là thời gian trái đất quay chung quanh trục của chính nó. Vì tốc độ này không cố định nên độ dài của một ngày theo UT không phải lúc nào cũng bằng nhau.

Để giải quyết vấn đề đó, vào thập niên 1960 người ta chuyển sang dùng UTC, là một tiêu chuẩn quốc tế về ngày giờ thực hiện bằng phương pháp nguyên tử. UTC là một thỏa hiệp giữa tiếng Anh  (“CUT” – Coordinated Universal Time) và tiếng Pháp (“TUC” – Temps Universel Coordonné); ở cả hai ngôn ngữ đều có nghĩa là Giờ Quốc tế Phối hợp.

Một ngày theo UTC được tính từ nửa đêm hôm trước đến nửa đêm hôm sau và dựa trên tiêu chuẩn tần số nguyên tử, do đó chính xác hơn.

Thông thường, người ta có thể dùng cả hai từ GMT và UTC chung cho cùng một mục đích, nhưng đối với cộng đồng khoa học quốc tế, hai từ này được phân biệt rõ rệt.

lapcamerahanoi.com

Quy ước về các múi giờ 

Từ năm 1929, đa số các nước trên thế giới áp dụng các múi giờ chênh nhau 1 giờ. Năm 1950, các múi giờ được ghi kèm thêm chữ cái viết hoa: Z cho múi giờ số không, từ A đến M (trừ J) cho các múi giờ phía Đông, từ N đến Y cho các múi giờ phía Tây. Thông dụng hơn, sau này người ta dùng quy ước GMT+1… cho các múi giờ phía Đông và GMT-1… cho các múi giờ phía Tây.