Epidemic và pandemic đều là những từ ngữ được dùng để mô tả sự bùng phát của một căn bệnh có sức lây lan mạnh, như Flu Pandemic năm 1918 giết hại 50 triệu người. Giữa hai từ này có những chi tiết khác nhau cần phân biệt:

Epidemic (Dịch bệnh, xuất xứ từ tiếng Hy Lạp epi (trên) + demos (dân chúng). Dịch bệnh xảy ra khi tỷ lệ mắc một chứng bệnh vượt quá những gì người ta “dự kiến”, dựa theo kinh nghiệm. Tỷ lệ mắc bệnh có thể tính được bằng cách lấy số trường hợp mắc bệnh chia cho dân số trong khoảng thời gian liên hệ.

Pandemic [Đại dịch xuất xứ từ tiếng Hy Lạp (pan, “tất cả”) +  (dēmos, “dân chúng”] là một dịch bệnh lan truyền khắp một khu vực rộng lớn (ví dụ như một lục địa), hoặc thậm chí trên toàn thế giới.

Khi một dịch bệnh vượt khỏi tầm kiểm soát thì được gọi là đại dịch, với 2 sắc thái:

Lan truyền địa lý

Một dịch bệnh không giới hạn ở một thành phố hoặc một khu vực nhỏ nhưng trải rộng trên một khu vực địa lý lớn hơn có thể được gọi là một đại dịch.

Tỷ lệ mới mắc

Một dịch bệnh chỉ giới hạn ở một khu vực nhỏ nhưng số người bị nhiễm có thể rất, rất lớn so với những gì “dự kiến” thì có thể được gọi là đại dịch dù sự lan truyền địa lý không lớn lắm. Ví dụ, một bệnh có tỷ lệ nhiễm “dự kiến” là 15%; khi 40% dân số của một địa phương bị nhiễm bệnh, thì đó một bệnh dịch, nhưng nếu 75% dân số bị nhiễm bệnh, thì có thể là đại dịch.