Đọc lên nghe từa tựa giống nhau, nhưng credit reports và credit scores là hai thực thể quan trọng nhưng riêng biệt về tình trạng tài chánh của bạn. Sự khác biệt như sau:

Credit reports (Báo cáo tín dụng)

Ba tổ chức chính phụ trách báo cáo tín dụng là Equifax, TransUnion và Experian. Các công ty này thâu thập dữ liệu về thói quen tiêu xài và trả nợ tiền vay mượn của bạn, rồi đúc kết thành bản báo cáo tín dụng và đem bán cho các cơ sở cần mua, để họ biết bạn đã thực hiện các trách nhiệm về tài chánh ra sao, như đã vay mượn tiền và xin thẻ tín dụng, tiền còn nợ và cách trả nợ, có bị đòi nợ, tịch thu tài sản để thế nợ, khai phá sản… hay không.

Nhiều người tưởng như vậy là các cơ quan này “nhòm ngó, theo dõi, do thám” bạn, nhưng luật Liên bang Hoa Kỳ quy định rất chặt chẽ những gì các cơ quan này có thể và không thể làm đối với các thông tin về bạn mà họ thâu thập được.

credit-reports Credit scores (Điểm tín dụng)

Cũng như trường học Mỹ dùng report card để cho điểm A, B, C… cho học sinh, thì 3 công ty nói trên cho bạn điểm tín dụng, thường từ 300 đến 850, điểm càng cao càng tốt.

Điều quan trọng là bạn phải theo dõi cả credit reports và credit scores của mình, nếu không, sẽ bị thiệt hại tiền bạc. Sai lạc trên credit report có thể làm giảm số điểm đáng kể – có nghĩa là bạn phải vay với lãi suất cao hơn. Vậy trước khi làm đơn xin vay tiền, bạn nên kiểm tra credit reports để sửa chữa những sai lạc.

credit-score