Sữa có chất bổ dưỡng cao vì chứa protein, calcium, chất béo bão hòa (saturated fat) và vitamin D. Sữa được phân loại và bán ra theo lượng chất béo chứa trong sữa.

Ngày nay, nhiều người quan tâm đến sức khỏe nên cố gắng giảm ăn các chất béo. Do đó mới có các hình thức như skim milk và 0% milk. Khác biệt chính yếu giữa hai loại sữa này là mức độ chất béo được lấy ra khỏi sữa.

Khác biệt

Tuy cả hai loại sữa chủ yếu đều là fat free, nhưng skim milk có chứa từ 0.1% đến 0.5% chất béo; còn 0% milk (cũng gọi là fat free milk – sữa không chất béo) – đúng như tên gọi – không còn chất béo nữa, hoặc rất ít (0% hoặc ít hơn 0.1% chất béo). Có người dùng hai từ ngữ này hoán đổi lẫn nhau. Lượng chất béo chứa trong sữa được ghi rõ ràng trên bình sữa và cũng có thể được nhận ra nhanh chóng bằng cách nhìn màu sắc của nắp bình.

Lấy chất béo ra

Whole milk (sữa nguyên) chứa 3.5% chất béo và chất béo này được lấy ra cho phù hợp từng loại sữa. Lượng chất béo trong sữa cũng được thay đổi bằng cách chọn giống bò nuôi, hoặc thay đổi gene… Tại New Zealand, các nhà khoa học đã nuôi giống bò sản xuất được skim milk có lượng chất béo dưới 1%.

Muốn biết lượng chất béo trong sữa, người ta dùng Babcock test và Gerber Method.