Chính quyền liên bang đã bắt đầu gởi tiền cứu trợ đại dịch đến các cá nhân và gia đình từ mấy tuần lễ qua. Nhưng tới nay có hàng triệu người vẫn chưa nhận được, có thể vì những lý do sau đây:

Không đủ điều kiện (theo đạo luật CARES):

vì là di dân không có quy chế thường trú;

– vì được người khác nhận là dependent (người phụ thuộc) trong bản khai thuế của họ;

– vì đã không trả tiền trợ cấp cho con (child support) và sự việc được báo cáo lên Bộ Ngân khố;

– vì thu nhập quá mức luật ấn định: trên $99,000 (cá nhân) hoặc trên $198,000 (vợ chồng).

Chậm trễ do các dịch vụ khai thuế

Các văn phòng khai thuế thường lập những trương mục tạm thời cho các khách hàng để nhận tiền hoàn thuế của IRS và trừ chi phí trước khi chuyển số tiền còn lại cho thân chủ. Các ngân hàng nơi lập những trương mục tạm thời đó đã gởi trả lại tiền cứu trợ cho IRS, cho rằng Sở Thuế gởi lầm.

IRS không có dữ liệu về ngân hàng

Một số trường hợp người khai thuế đã thay đổi ngân hàng sau lần khai thuế chót mà không thông báo cho IRS biết, nên Sở Thuế không có các dữ liệu đã cập nhật về ngân hàng để chuyển tiền.

Khai thuế bằng “giấy”

Số tiền cứu trợ đại dịch được quyết định dựa trên thu nhập ở bản khai thuế. Một số người vẫn dùng các mẫu thuế in trên giấy để khai. Hiện Sở Thuế không đủ nhân lực để giải quyết các hồ sơ này, phải chờ tới khi các trung tâm điều hành mở lại. Ðó là lý do những người khai thuế bằng “giấy” sẽ phải chờ đợi. Tuy nhiên, IRS khuyến cáo họ đừng khai lại lần thứ hai bằng phương tiện điện tử (electronically).

Xem thêm:   Nếu bạn thấy... (kỳ 3)

 Thường nhận tiền hoàn thuế bằng checks “giấy”

Những ai thường chọn nhận tiền hoàn thuế bằng check gởi về nhà qua đường bưu điện, chứ không bằng cách deposit trực tiếp vào ngân hàng, thì cũng sẽ nhận được check cứu trợ theo cách đó, và như vậy phải mất nhiều thời giờ hơn.

pineandlakes.com/

TM