Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Chương trình TANF

Hỏi

Tôi vừa bị mất việc làm. Tôi là người mẹ đơn thân, có 1 đứa con mới 12 tuổi, đang đi học. tôi rất cần tiền để trả những chi tiêu trong gia đình. Tôi nghe nói chính phủ có chương trình giúp đỡ $1,000. Xin chị nói rõ về chương trình này. Điều kiện thế nào để được nhận. Thành thật cám ơn chị. Chúc chị nhiều sức khỏe.

Trả lời

Chính phủ có chương trình trợ giúp tiền mặt $1,000, gọi là OTTANF (One Time Temporary Assistance Needed Family).

Chương trình này trợ cấp $1,000 một lần, chứ không phải là mỗi tháng được nhận $1,000.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 7 tháng 9 năm 2023

Ðiều kiện để được nhận OTTANF như sau:

– Phải là công dân Mỹ. Nếu không phải là công dân Mỹ thì thẻ xanh phải thuộc diện con lai hay tị nạn.

– Phải bị mất việc hay là bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà, và khi bị đuổi ra khỏi nhà phải có giấy của chủ nhà chứng nhận.

– Khi bị mất việc phải làm đơn xin về chương trình OTTANF trong 30 ngày.

– Con nhỏ phải đi học đủ ngày theo chính phủ quy định.

– Con nhỏ phải chích ngừa đủ theo yêu cầu của chính phủ quy định.

– Gia đình không có thu nhập.

– Không lạm dụng rượu hay ma tuý.

Khi xin chương trình OTTANF, chị cần phải thực hiện theo quy định của chương trình như sau:

– Phải thông qua một lớp học bên sở thất nghiệp (lớp học giúp đỡ về cách xin việc làm).

– Phải có child support in court.

Chương trình OTTANF yêu cầu về tài sản không được quá $1,000. (tài sản bao gồm tiền có trong ngân hàng, tiền mặt đang có trong người, và cả chiếc xe chị đang có.

Về xe, được tính như sau: chiếc xe đầu chính phủ trừ $15,000; xe thứ hai được trừ $4,650. Thí dụ: Nếu chị đang có một chiếc xe trị giá là $16,000, chính phủ trừ cho chị $15,000; tiền còn lại sẽ bị tính là tài sản chị đang có.

Xin lưu ý: Chương trình OTTANF sẽ cấp $1,000 bằng check và tiền sẽ gửi về 1 lần $1,000. Khi được nhận OTTANF, chị cũng sẽ được chương trình giúp đỡ về day care, chương trình này giúp con nhỏ đi gửi mà không phải tốn tiền, và khi chị có việc làm thì tuỳ theo lương, chị sẽ đóng tiền về day care.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 21 tháng 9 năm 2023

CTH