Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Foodstamp

Hỏi

Thưa chị Thu Hoàng, ba của tôi đã mất được 1 tháng, lúc ông còn sống ông có nhận được tiền SSI (Supplemental Security Income) và tiền hưu, tôi đã thông báo cho bên An sinh xã hội về tiền SSI cho họ cúp của ba. Ông cũng được nhận foodstamp chung với mẹ tôi, nhưng hiện giờ tôi vẫn thấy tiền foodstamp của mẹ tôi vẫn còn cho 2 người. Tôi đã thông báo bên An sinh Xã hội và hình như họ chưa làm về phần này cho ông luôn hay sao ..? Xin hỏi giờ tôi phải làm gì? Tôi cũng không nhớ rõ là foodstamp của ông bà bao giờ hết hạn. Xin chỉ dẫn cho tôi. Cảm ơn chị nhiều.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 11 tháng 4 năm 2024

Trả lời

Xin thưa, khi cụ mất, thường thì Nhà quàn họ cũng sẽ thông báo cho bên An sinh Xã hội biết để cắt tiền hưu và tiền SSI. Những người nhận được tiền SSI, thường là foodstamp của họ do Bộ Y tế gửi tờ đơn cho họ và họ chỉ cần thông báo tiền chi tiêu bao nhiêu và ký đơn gửi lại cho Bộ Y tế của tiểu bang. Tiền foodstamp khi đủ điều kiện để được nhận thì thời hạn sẽ là 3 năm. Chương trình foodstamp là do Bộ Y tế của tiểu bang quản trị nên mình cần phải thông báo cho họ biết để họ điều chỉnh hay hủy bỏ hồ sơ.

Trong trường hợp của anh, vì là tiền foodstamp cho cả ông và bà, nên foodstamp sẽ không hủy bỏ nếu chưa hết hạn, khi hết hạn, tiền foodstamp sẽ tự động ngưng nếu mình không nộp đơn để xin lại.

Hiện giờ tiền foodstamp vẫn còn được nhận cho 2 người, anh cần phải thông báo với Bộ Y tế của tiểu bang để họ lấy tên ông ra khỏi hồ sơ.

Có 3 cách để thông báo:

  1. Nếu anh đã có trương mục và mật khẩu, thì anh vào website của Bộ Y tế và thông báo là ba anh đã mất (anh cũng có thể tạo trương mục và mật khẩu nếu lúc trước chưa làm). Thông báo qua website là tiện nhất.
  2. Gọi điện thoại theo số 211 và thông báo nếu anh không biết vào trang web của Bộ Y tế.
  3. Gửi thư thông báo là ông đã mất qua địa chỉ:
Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 21 tháng 3 năm 2024

P O BOX 149027

Austin TX 78714-9971

Nếu mình ở gần văn phòng Bộ Y tế tiểu bang, mình cũng có thể đến văn phòng và nộp tờ thông báo là ông đã mất, khi văn phòng nhận được tờ đơn thông báo họ sẽ lấy tên ông ra khỏi hồ sơ foodstamp của bà, lúc đó hồ sơ foodstamp sẽ còn 1 người thôi.

Xin lưu ý: Bộ Y tế của tiểu bang sẽ không tự động làm nếu mình không thông báo, và đó cũng là bổn phận của mình.

CTH