Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Bảo hiểm 

Hỏi

Thưa chị, tôi muốn tìm hiểu, tôi và con của tôi lúc trước nhận được bảo hiểm của bên cơ quan chính phủ. Tháng vừa qua bên cơ quan của chính phủ đã gửi đơn thông báo có sự thay đổi bảo hiểm. Thu nhập của tôi không có gì thay đổi tại sao giờ tôi và con gái của tôi đều không còn được chương trình bảo hiểm (Medicaid) nữa. Trong giấy thông báo là cả hai sẽ được hưởng chương trình Healthy Texas Women (HTW). Tôi không hiểu tại sao lại thay đổi và muốn biết chương trình HTW và Medicaid, khác biệt ra sao. Mong được biết rõ thông tin, thành thật cám ơn chị.

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 21 tháng 3 năm 2024

Trả lời

Trong chương trình Medicaid, nếu con nhỏ nhận được Medicaid thì người lớn mới được nhận theo, và cũng phải đủ điều kiện về mức thu nhập, phải là công dân thì mới được hưởng. Trường hợp của chị, khi lúc trước cả hai được hưởng Medicaid, bây giờ bị hủy bỏ trong khi mức thu nhập không thay đổi, lý do theo tôi biết là con chị đã qua tuổi 19. Một khi con chị quá 19 tuổi không được nhận chương trình Medicaid thì người mẹ ăn theo cũng không được luôn.

Khi cứu xét hồ sơ, bên cơ quan của chính phủ đã chuyển chị và con chị qua chương trình HTW. Chương trình này dành cho người từ 15 đến 44 tuổi. Chị và con của chị đang trong tuổi của chương trình HTW, nên khi làm hồ sơ, cơ quan chính phủ có thể thấy có chương trình nào phù hợp thì họ tự động làm cho chị luôn. Nhưng nếu chị không muốn nhận chương trình HTW, chị cũng có quyền báo cho cơ quan của chính phủ biết để họ hủy bỏ hồ sơ của chị.

Đây là mức thu nhập của chương trình HTW:

Gia đình: 1 người: $2482; 2 người: $3356; 3 người: $4231; 4người: $5105; 5 người: $5980; 6 người: $6855; 7 người: $7729; 8 người: $8604; 9 người: $9479; 10 người: $10353.

Chương trình HTW có những quyền lợi như sau:

– Khám tổng quát mỗi năm.

– Tư vấn và giáo dục kế hoạch hoá gia đình.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 28 tháng 3 năm 2024

– Ðược nhận thuốc ngừa thai.

– Theo dõi các lần khám kế hoạch hoá gia đình liên quan đến phương pháp

ngừa thai.

Chương trình HTW đòi hỏi về quyền lợi công dân như sau:

– Công dân Mỹ hay đủ điều kiện về quyền lợi công dân.

– Phải ở trong tiểu bang của Texas.

– Không đang có thai.

– Không đang có bệnh nan y.

– Tuổi phải từ  15-44 tuổi.

Người hưởng chương trình Medicaid thì được trả mọi chi phí y tế, còn chương trình HTW thì chỉ được giới hạn như trên. Người được hưởng Chương trình HTW mỗi năm phải nộp đơn xin lại.

CTH