Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Hỏi

Tôi có nghe nói là chính phủ đã tăng mức lương thu nhập của người xin hưởng chương trình foodstamp và bảo hiểm, và tiền foodstamp lãnh được cũng đã tăng, xin chị cho biết tiền thu nhập và mức đuợc hưởng đã tăng lên bao nhiêu. Và về tài sản có gì thay đổi không? Thành thật cảm ơn chị nhiều.

Trả lời

Thưa chị, chương trình foodstamp, và bảo hiểm bắt đầu tháng Mười có sự thay đổi. Mức thu nhập để xin được foodstamp và bảo hiểm như sau:

Bắt đầu  từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 mức thu nhập dưới đây trở xuống được áp dụng.

  1. Foodstamp
Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 3 tháng 2 năm 2023

Gia đình: Gross (chưa trừ thuế)

Thêm 1 thành viên trong gia đình sẽ cộng thêm $649 trong mức thu nhập.

Phần tài sản trong tiêu chuẩn để xin được foodstamp chỉ được quyền có $5,000 gồm tiền đang có trong ngân hàng cộng với tiền mặt hiện tại và trị giá về  chiếc xe. Chính phủ cho mình xe đầu được trừ $15,000, xe thứ hai sẽ được trừ $4,650, nếu xe quá mức nói trên sẽ bị cộng vào tài sản.

Thí dụ: Tổng số tiền có được là $1,000.00 cộng với chiếc xe trị giá $20,000.00, vị chi bạn có tổng tài sản là $21,000.00. Chính phủ trừ đi chiếc xe là $15,000.00. Vậy tài sản bạn đang có sẽ là $6,000.00. Số tiền này quá giới hạn cho phép.

Những ai có nhà cho thuê sẽ bị tính vào là tiền thu nhập trong gia đình, tiền thu nhập về nhà cho thuê sẽ tính là income.

  1. Bảo hiểm

Ðây là giới hạn income của cha mẹ để hưởng được bảo hiểm năm 2022 cho con nhỏ:

Thêm 1 thành viên trong gia đình sẽ cộng thêm $525.

Tiền thu nhập của foodstamp hay bảo hiểm đều đi theo lương hiện tại và tính lương chưa trừ thuế.

Chương trình bảo hiểm sẽ không tính về tài sản, nên tiền có trong ngân hàng sẽ không cần thiết khi xin về bảo hiểm.

Chính phủ chỉ cho các em nhỏ từ mới sanh đến 19 tuổi được hưởng bảo hiểm sức khỏe.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 12 tháng 1 năm 2023

Khi chị xin bảo hiểm cho người lớn thì thuộc về bảo hiểm gia đình, nghĩa là trong gia đình chị phải có con nhỏ có bảo hiểm thì chị mới xin đuợc bảo hiểm cho chị, và chương trình bảo hiểm của người lớn cũng phải dưới mức thu nhập mà chính phủ ấn định.

Ðây là mức được hưởng của foodstamp bắt đầu tháng 10 năm 2022:

Gia đình: