HỎI

Vợ chồng tôi đều có quốc tịch Mỹ và đủ 40 tín chỉ, có vài điều không hiểu xin hỏi:

Tôi muốn về hưu non ở tuổi 62, tôi sinh 16/2/1959, vậy chính xác khi nào tôi nộp đơn gởi đi? Khi được chấp thuận về quyền lợi y tế, chương trình nào thì chính phủ cấp ? Đầu năm 2019 ở sở an sinh xã hội có gởi thư về estimate lãnh được $658/tháng, income $21,000

Còn nhà tôi về hưu toàn phần, sinh 25/1/1956, xin chị cho biết thời gian nộp đơn? Năm 2018 SS gởi thư về cho biết của vợ tôi là $421/tháng. Hai chúng tôi không có tài sản quá $3,000. Xin chị hướng dẫn.

đáp

Ông sanh tháng 2 năm 1959, đến tháng 2 năm 2021 ông sẽ được 62 tuổi. Muốn về hưu non thì 3 tháng trước sinh nhật thứ 62 ông có thể tiến hành thủ tục xin hưu non. Ở tuổi 62 ông chỉ nhận được quyền lợi hưu bổng, phải đợi đến 65 tuổi ông mới hưởng bảo hiểm y tế Medicare.

Bà nhà sanh năm 1956, tuổi hưu toàn phần của bà sẽ là 66 tuổi và 4 tháng. Như vậy 3 tháng trước ngày được 66 tuổi và 4 tháng bà có thể xin tiền hưu. Xin lưu ý về trường hợp của bà nhà, nếu quyết định về hưu ở độ tuổi toàn phần, 3 tháng trước sinh nhật thứ 65 bà cần nạp đơn xin Medicare. Nếu bà không ghi danh vào Medicare khi hội đủ điều kiện thì bà sẽ bị phạt 10% trên bảo phí phần B cho mỗi năm ghi danh trễ.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 16 tháng 11 năm 2023

HỎI

Tôi tên Văn Phùng sinh 10/10/1954 hiện cư ngụ tại FL. Xin cô vui lòng giải thích giúp tôi, nguyên tôi qua Mỹ năm 2016 có đi làm hãng được khoảng 1 năm sau đó vì lý do sức khỏe tôi nghỉ, vậy tôi xin hỏi cô là: Tôi chưa có Quốc tịch chỉ có thẻ xanh, không đủ tín chỉ , vậy đến tháng 10 này là đủ 65 tuổi thì vấn đề ghi danh chương trình Medicare như thế nào?

đáp

Medicare là chương trình bảo hiểm y tế do chính quyền liên bang quản trị dành cho người tuổi trên 65 có đủ tiêu chuẩn về tín chỉ An sinh xã hội. Những người hội đủ điều kiện về tín chỉ An sinh xã hội cũng sẽ được bảo hiểm y tế Medicare bất luận tuổi tác (sau 24 tháng) cho  người nhận quyền lợi tàn tật An sinh xã hội.

Tiêu chuẩn về tín chỉ An sinh xã hội dành cho người tuổi trên 65 là có đi làm, đóng thuế An sinh xã hội cũng như Medicare và tạo được 40 tín chỉ, quy ra là 10 năm làm việc. Ngoài việc có 40 tín chỉ người đứng đơn cũng phải có thời gian sống ở Mỹ ròng rã 5 năm trước khi nạp đơn.

Ngoài điều kiện phải có 40 tín chỉ An sinh xã hội, Medicare có thể được mua như một bảo hiểm sức khoẻ nếu người mua có tuổi 65 và sống 5 năm tại Mỹ trước sinh nhật thứ 65.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 4 tháng 11 năm 2023

Medicare có 3 phần chánh là A, B và D. A dùng cho bệnh viện, B sử dụng cho dịch vụ ngoại chẩn hay đi bác sĩ, và D dùng để mua thuốc. Nếu mua Medicare thì các phần bảo phí trong năm 2019 được liệt kê như sau:

– A: $437.00 tháng

– B: $135.50 tháng

– D: tuỳ thuộc theo mỗi chương trình mua thuốc theo toa.

Dựa trên những tiêu chuẩn vừa nêu ra thì hiện nay yếu tố duy nhất ông có là tuổi 65.

Ông không có đủ số 40 tín chỉ An sinh xã hội và thời gian sống ở Hoa Kỳ chỉ mới có 3 năm mà thôi.

Ông cho biết vì lý do sức khoẻ ông không tiếp tục đi làm được.

Cách thức để giúp ông có được bảo hiểm sức khoẻ là ông học để thi đậu và trở thành công dân Hoa Kỳ. Là công dân Hoa Kỳ, tuổi trên 65, ông có thể xin SSI. SSI là chương trình trợ cấp do chính phủ tài trợ nhằm giúp đỡ các vị tuổi trên 65, tàn tật hay mù loà có thu nhập cũng như tài sản hạn chế. Tài sản được quy định như sau: một cá nhân không có quá $2,000.00 là tài sản và một đôi vợ chồng không có quá  $3,000.00 là tài sản. Trong trường hợp này ông sẽ nhận được SSI và Medicaid. Medicaid là chương trình trợ giúp y tế do  hính quyền tiểu bang quản trị. Một khi có Medicaid thì ông sẽ được ghi danh vào Medicare luôn.

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 16 tháng 11 năm 2023

Tóm lại, sau khi thành công dân Hoa Kỳ, mọi việc sẽ được giải quyết.

AH