Hỏi

Tôi có câu hỏi mong được quý vị giải đáp giúp: Tôi nhận trợ cấp thất nghiệp nên tôi báo cho Medical biết. Sau đó, tôi nhận được thư của Medical, báo sẽ cắt Medical cuối tháng này vì income hàng tháng của tôi cao hơn mức quy định. Như vậy có đúng không, vì nhiều người cũng đang lãnh tiền thất nghiệp nhưng vẫn không ảnh hưởng đến Medical?

Xin cảm ơn rất nhiều.

Trả lời:

Tiểu bang California có quy định về tiêu chuẩn thu nhập cho chương trình y tế Medical. Trong mùa đại dịch COVID rất nhiều người bị thất nghiệp. Và vì không có việc làm nên phải nạp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Trước sự khó khăn trong mùa đại dịch chính phủ đã chuẩn chi phần trợ cấp thất nghiệp bổ sung: thêm $600.00/tuần cho đến hết tháng 7 năm 2020. Bộ Y tế và xã hội tiểu bang sẽ không tính số tiền thất nghiệp ($600.00/tuần) là thu nhập nhưng số trợ cấp thất nghiệp bình thường sẽ bị tính là thu nhập.

Hỏi

Tôi sinh ngày 1 tháng 4 năm 1959, đã có quốc tịch Mỹ và thời gian làm việc cũng đủ 40 chứng chỉ. Tôi có ý định về hưu ở tuổi 62. Vậy, tôi phải bắt đầu làm hồ sơ khi nào và tại đâu? Xin chị cho tôi lời khuyên. Cám ơn chị.

Trả lời

Sanh tháng Tư năm 1959, đến tháng Tư năm 2021 ông sẽ được 62 tuổi. Làm việc ở Mỹ và đóng góp đủ 40 tín chỉ vào quỹ An sinh xã hội và Medicare, ông sẽ hội đủ tiêu chuẩn để xin hưu non vào độ tuổi 62. Hiện nay tất cả các văn phòng An sinh xã hội địa phương đều đóng cửa, không tiếp công chúng vì đại dịch COVID. Ba tháng trước sinh nhật thứ 62, ông có hai lựa chọn:

  1. Nạp đơn trực tuyến tại trang mạng www.socialsecurity.gov
  2. Gọi số 1-800-772-1213 để làm cuộc hẹn và sau đó sẽ được viên chức sở An sinh xã hội gọi để phỏng vấn qua điện thoại.
Xem thêm:   An sinh xã hội ngày 1 tháng 4 năm 2021

Hỏi

Tôi nghỉ hưu ăn tiền SSA, bây giờ muốn chơi chứng khoán có ảnh hưởng gì không, xin cho biết. Cảm ơn 

Trả lời

Ông đã lãnh tiền hưu An sinh xã hội, và muốn tham gia vào thị trường chứng khoán. Ðối với người về hưu sẽ có sự khác biệt về hưu non hay hưu toàn phần. Nếu nói về thu nhập sau khi nhận tiền hưu An sinh xã hội; người về hưu non, tức là bắt đầu từ tuổi 62 sau khi lãnh tiền hưu vẫn có quyền đi làm tạo thêm thu nhập, mức thu nhập cho phép trong  2020 là $18,240.00/năm.

Người về hưu ở độ tuổi hưu toàn phần sẽ không có giới hạn về mặt thu nhập.

Nay nói về thu nhập xin lưu ý có hai loại thu nhập: (earn income)  thu nhập do công việc làm của mình và (unearned  income) thu nhập không phải trực tiếp từ công việc.

Và tiền lời trên chứng khoán được coi là tiền đầu tư do đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc ông nhận SSA bất luận hưu non hay hưu đúng hạn.

Bàn thêm đôi chút về việc đóng thuế trên tiền lời chứng khoán. Lãi suất chứng khoán có khi lên rất cao, nếu còn để yên phần lợi ấy trong trương mục, số tiền lời ấy sẽ không bị đóng thuế. Tuy nhiên một khi ông rút tiền ra thì số tiền lời sẽ nằm trong phần thu nhập để đóng thuế lợi tức.