Hỏi

Tôi ở San Jose, California, tôi sanh năm 1961. Tôi và vợ tôi đã ở Mỹ trên 30 năm. Tôi và vợ đi làm với W2 gần 30 năm. Trong năm 2017 tôi bị bệnh ung thư. Tôi được giải phẫu để lấy ra khối u, sau đó được soi CT scan mỗi 6 tháng, để kiểm soát sự tái phát.

Tháng 10 năm 2020 thì khối ung thư da mọc lại. Tôi đã có chương trình để xạ trị (radiation) vào tháng 12 này. Và sau khi radiation vài tháng, thì sẽ phải giải phẫu lần thứ hai để lấy khối u ra. Theo bác sĩ của tôi là tôi có 42% cơ hội sống thêm 5 năm nữa.

Tôi muốn hỏi bà Angie là với tình trạng bệnh của tôi, có cách nào để tôi xin SSDI? Liệu tình trạng bệnh tình như tôi có đủ điều kiện được hưởng SSDI hay không? Nếu tình trạng của tôi có thể hợp lệ cho SSDI, thì tôi nên kiếm những dịch vụ nào để giúp tôi làm chuyện này?

Chân thành cảm ơn bà Angie.

Trả lời

Cả ông bà đều đã đi làm trên 30 năm nay, với số tín chỉ ấy ông được xem là người có đủ số tín chỉ để hưởng những quyền lợi An sinh xã hội. An sinh xã hội quản trị hai chương trình lớn là Quyền lợi ASXH gồm có hưu bổng, tàn tật hay bệnh tật, quyền lợi dành cho gia đình người có đi làm và quyền lợi tồn sinh. Chương trình thứ hai mà An sinh xã hội trông coi  là Supplemental Security Income (Trợ cấp lợi tức bổ sung) nhằm giúp đỡ người tuổi trên 65 tàn tật hay mù loà có thu nhập và tài sản hạn chế. SSI không đòi hỏi người nạp đơn phải có số tín chỉ An sinh xã hội.

Xem thêm:   An sinh xã hội ngày 4 tháng 2 năm 2021

Ông cho biết vướng căn bệnh ung thư từ năm 2017, đã trải qua giải phẫu, sau đó mỗi 6 tháng được làm CT scan để theo dõi diễn biến của sự tái phát. Xin cho hỏi  ông có tiếp tục đi làm sau ngày giải phẫu năm 2017 hay không? Nếu có tiếp tục đi làm và đến tháng 10 năm 2020, căn bệnh tái phát và ông trải qua cuộc tái  giải phẫu thì vào  thời điểm hiện nay ông có thể tiến hành thủ tục nạp đơn xin quyền lợi tàn tật An sinh xã hội.

Sau đây là những việc ông cần tiến hành:

1) viếng trang mạng www.ssa.gov/benefits/disability

    và chọn “Apply for Disability”

2) Điền mẫu đơn Disability Benefit  Application

3) Trả lời những câu hỏi liên quan đến tình trạng bệnh tật

4) Gửi hồ sơ bằng bưu điện hay mang đến văn phòng An sinh xã hội địa phương.

     An sinh xã hội không phỏng vấn quần chúng tại văn phòng nhưng có mở cửa

    để nhận những đơn từ hay văn kiện.

Ðây là những thứ mà ông cần chuẩn bị trước khi bắt đầu nạp đơn:

– Số An sinh xã hội

– Nếu là người sanh đẻ ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, cần cho biết tên khi ông ra đời,

  có thể tên hiện nay có khác đi khi ông có thẻ xanh hay trở thành công dân

  Hoa Kỳ.

– Mẫu W 2 của năm trước hay mẫu khai thuế (IRS 1040 và Schedules C and SE)

Xem thêm:   An sinh xã hội ngày 18 tháng 2 năm 2021

  nếu là người làm nghề tự do.

– Tờ chi phiếu ngân hàng có ghi rõ số ngân hàng, loại trương mục cũng như số

  trương mục dành cho việc chuyển  ngân trực tiếp

– Thông tin về Bồi thường lao động (nếu có)

– Tên, địa chỉ và số phone của người biết rõ về tình trạng của ông và giúp ông

  trong việc nạp đơn.

– Chi tiết về căn bệnh, tai nạn, tình trạng sức khoẻ bao gồm phương pháp trị

  liệu, số ID của bệnh nhân và tên cũng như địa chỉ và số điện thoại những bác

   sĩ và những nhà cung cấp dịch vụ y tế cho ông. Tên những thứ thuốc ông đang

  sử dụng và ai là người ghi những toa thuốc này.

– Tên các loại xét nghiệm và thử nghiệm cũng như kết quả kèm theo ngày  những

  cuộc xét nghiệm được thực hiện.

– Hồ sơ bệnh lý

– Danh sách những công việc ông đã làm trong vòng 15 năm qua.

Ông có thể tự mình làm việc này mà không cần nhờ một dịch vụ nào cả.