Hỏi

Tôi Van Nguyen, sinh July 12 1946, vợ chồng tôi đều low income và hưu trí. SSA chồng: $625/tháng, SSA vợ: $450/tháng.

Chúng tôi  có đọc bài viết của chị  về ASXH, có hiểu hết  nhưng chỉ có một việc  là làm sao để biết xin extra help. Vợ và chồng đều có quyền giữ mỗi người 1 chiếc xe  để di chuyển hay 2 vợ chồng chỉ được 1 chiếc xe.

Đáp

Ông cho biết tổng số thu nhập của hai ông bà gồm có hai chi phiếu hưu bổng: $625.00 cộng với $450 = $1,075.00/tháng . Tuy nhiên ông không cho biết rằng đó là số tiền trước hay sau khi trừ bảo phí phần B cho mỗi người. Vì nếu là số tiền mang về hàng tháng thì ông bà phải tính thêm phần bảo phí để biết được mình thuộc diện nào trong việc xin phần trợ giúp của chính phủ. Ông bà đang lãnh hưu bổng An Sinh Xã Hội và bảo hiểm Medicare. Medicare là bảo hiểm y tế do chính phủ liên bang quản trị, người đi làm có đóng thuế ASXH và Medicare khi bước vào tuổi 65 sẽ được hưởng bảo hiểm nầy. Bất luận tuổi tác nếu một người nạp đơn xin quyền lợi tàn tật An Sinh Xã Hội, Social Security Disability Insurance và hồ sơ được chấp thuận thì được hưởng Medicare, 24 tháng sau ngày nhận được chi phiếu SSDI.

Medicare có ba phần chánh là A, B và D.

Phần A được sử dụng khi vào bệnh viện, không phải đóng bảo phí hàng tháng. Một khi được nhập viện là bệnh nhân nội trú thì phải đóng số tiền $1,340. Sau đó bệnh nhân sẽ được điều trị với thời gian tối đa là 60 ngày.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 14 tháng 9 năm 2023

Phần B sẽ được dùng mỗi khi đến văn phòng bác sĩ để được khám bệnh hay sử dụng dịch vụ ngoại chẩn Người thụ hưởng phần B sẽ phải đóng phần bảo phí trong năm 2018 là $134.00/tháng. Phần D dùng để mua thuốc theo toa, người có Medicare có thể mua phần này riêng biệt hay có  thể được chính phủ trợ giúp. Dù vậy cũng có những trường hợp người về hưu nhưng không có thu nhập thấp có thể xin ghi danh vào chương trình Medicare Saving Programs.

Sau đây là những quy định về tài sản và thu nhập của chương trình trợ giúp những chi phí của Medicare.

Qualified Medicare Beneficiary (QMB)

Thu nhập:

Cá nhân: $1,025

Ðôi vợ chồng: $1,374

Tài sản: Cá nhân: $7,390, đôi vợ chồng:$11,090

QMB sẽ giúp chi trả Phần A deductible , bảo phí phần B $134/tháng, deductible phần B ($183 trong năm 2018), phần phụ đóng 20% trên hoá đơn y tế cũng như được mua thuốc theo toa phần D với giá: $3.35 cho toa thuốc thường hay $8.35 cho toa thuốc hiệu.

Trong trường hợp thu nhập có phần cao hơn $1,226 cho một cá nhân hay $1,644 cho một đôi vợ chồng thì có thể xin gia nhập chương trình Special Low-Income Medicare Beneficiary (SLMB), mức quy định về tài sản không thay đổi nhưng SLMB chỉ giúp trả bảo phí phần B cũng như phần mua thuốc theo toa với giá vừa nêu trên.

Những thứ sau đây được tính là tài sản :

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 31 tháng 8 năm 2023

– Tiền trong các trương mục ngân hàng

– Cổ đông

– Công khố phiếu

Có những thứ không bị tính là tài sản gồm có:

– Căn nhà đang ở

– Một phương tiện di chuyển (cá nhân hay đôi vợ chồng)

– Huyệt mộ

– Khế ước ma chay trị giá dưới $1,500

– Bàn ghế tủ giường

– Những vật gia dụng

Muốn nạp đơn xin Medicare Saving Programs, liên lạc với văn phòng Medicaid địa phương.

Những giấy tờ cần thiết khi tiến hành thủ tục nạp đơn:

– Thẻ An Sinh Xã Hội

– Thẻ Medicare

– Giấy khai sanh, giấy thông hành hay thẻ xanh

– Giấy chứng nhận thu nhập (thư từ sở An Sinh Xã Hội, giấy khai thuế hay cùi check lương)

– Thông tin về tài sản như giấy ngân hàng, biên nhận cổ  đông, khế ước bảo hiểm nhân thọ.

AH