Ngày 12 – 9 -2019

Một độc giả

“Ngôi trường Pétrus Ký ban đầu là một phân hiệu tạm thời của Collège Chasseloup Laubat tức là trường Lê Quý Đôn ngày nay.” (bài “Ngôi trường mang tên Pétrus Trương Vĩnh Ký”). Chi tiết này sai. Trường Pétrus Ký bây giờ là Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong.

Thuở mới lập trường Petrus Ký nó tạm thời là một phân hiệu của Collège Chasseloup Laubat tức là trường Lê Quý Đôn (ngày nay). Trường Collège Chasseloup Laubat có trước khi trường Petrus Ký hình thành.

Bản thân tôi từng học trường Lê Hồng Phong.

Câu trả lời ban đầu của Trẻ là “Quả đúng như bạn nói. Nhưng tên trường Lê Hồng Phong là tên đặt sau năm 1975”. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy chưa sát với câu hỏi của bạn. Vì bản viết có đoạn “Ngôi trường Pétrus Ký ban đầu là một phân hiệu tạm thời của Collège Chasseloup Laubat tức là trường Lê Quý Đôn ngày nay.” Câu này gây hiểu nhầm là trường Pétrus Ký  ban đầu tên tạm thời là trường Chasseloup Laubat.

Xin được bổ sung như sau: “Hai trường này khác nhau nhưng thoạt đầu Ban Giám Hiệu và các giáo sư của trường Chasseloup Laubat phụ trách giảng dạy luôn cho trường Pétrus Ký  (tài liệu của Pháp)  vì cùng nguồn tài chánh của chính quyền Đông Dương. Sau ban giảng huấn tách ra riêng.”

Trường Pétrus Ký nằm trên đường Cộng Hòa cũ (nay là Nguyễn Văn Cừ), trường Chasseloup Laubat đổi tên thành Lê Quý Đôn (góc Hồng Thập Tự, sau 75 là Xô Viết Nghệ Tĩnh, nay là Nguyễn Thị Minh Khai).

Xem thêm:   Trang thư tín ngày 4 tháng 5 năm 2023

Thời ông Diệm trường Pétrus Ký chương trình Việt, trường Lê Quý Đôn chương trình Pháp, đến thời ông Thiệu thì cả hai đều chương trình Việt.

Xin chân thành cảm ơn bạn và cáo lỗi cùng toàn thể độc giả.

Ngày 15 – 9 -2019

Thanh Nguyen

Thành Long (Jakie Chan) trước đây là thần tượng của tôi, nhưng từ khi anh ta ra mặt ủng hộ Bắc Kinh lên án người biểu tình Hồng Kông, nơi nuôi dưỡng để anh ta thành danh thì tôi khinh bỉ….