Ngày 25-5-2022

Me Linh

Đọc trên báo Trẻ mới biết bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã từ giã cõi trần. Lâu nay tôi vẫn theo dõi các bài của bác sĩ, có khi xem trên Youtube. Bác sĩ Việt thì nhiều lắm, nhưng nói năng từ tốn, trải lòng, truyền kiến thức, dành thời gian cho đại chúng như ông thì không mấy ai làm được, và ít ai chịu bỏ công làm. Cầu xin linh hồn bác sĩ sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Ngày 15-5-2022

Lê Ngọc Hưng

Tôi tên Lê Ngọc Hưng, dân gốc Đà Lạt, sinh năm 1971. Sau năm 1975 cộng sản chiếm Miền Nam Tổ Quốc thân yêu, gia đình tôi chạy về sống ở Gia Định. Tôi tới Ý tị nạn chính trị từ 1983.

Tôi muốn liên lạc với chú Vương Mộng Long. Anh chị cô chú có thể làm ơn giúp tôi được không? Bằng email càng tốt.

Tôi có đọc lai rai hồi ký của chú VML. Tôi có ý định dịch tiếng Ý để phổ biến cho dân Ý và thế hệ sau chúng ta biết về Quân Đội VNCH đáng được kính nể và tự hào về điều đó. Nhất là để cho thế giới biết chúng ta không hèn như bọn nó tuyên truyền và trả lại vinh dự cho những người lính VNCH đã hy sinh cho chúng ta. Có thể muộn, nhưng cần phải làm cho con cháu chúng ta mai sau. (Trên Facebook anh chị em có thể tìm tôi như Le Hung Padua Italy).

Chúng tôi đã chuyển lời đến tác giả Vương Mộng Long. Mong bạn sớm nhận được hồi âm.

Xem thêm:   Trang thư tín ngày 21 tháng 7 năm 2022

Ngày 21-5-2022

Lien H

Trong mục Thư Tín số trước, có người hỏi tên Hoang Nguyen, xin phổ nhạc bài thơ của tác giả Thi Hạnh, tôi thấy người hỏi ghi ngày 22 tháng 4-2022, còn trên báo ghi ngày 28 tháng 5-2022. Không lẽ ông này có phép thần thông vượt thời gian hả quý báo Trẻ?

Có lẽ người hỏi không có “phép thần thông” mà do sai sót khi nhập dữ liệu và “lọt sổ” khi duyệt bài. Chúng tôi thành thật xin lỗi bạn cùng quý độc giả và cảm ơn sự hài hước của bạn.

Ngày 24-5-2022

LaToa

Dạo này có mấy bài viết về Paris, về Pháp của Trần Lý Lê, Hai Quê thật thâm trầm, thấm thía… tôi đồng ý với tác giả Trần Lý Lê, đến Pháp, sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc, tùy theo thời gian mình sống bao lâu ở nước ngoài, và đi được những đâu trên thế giới…