Lời Giới Thiệu: Trên một số báo trong Tháng Tư, chúng tôi có đăng bài thơ Viết Cho Tháng 4 của Thi Hạnh. Dù khi làm thuyền nhân cô mới 9 tuổi nhưng tâm hồn cô vẫn mãi mang nặng ám ảnh một quê hương điêu linh và một thân phận tha phương. Ám ảnh đó không riêng ai, Hoàng Thương đã thêm âm thanh vào bài thơ để có Bài ca Tháng 4. “Bài ca này anh viết cho Tháng Tư, Tháng Tư hoang mang tháng Tư nghiệt ngã…”

 

bài thơ này em viết cho tháng 4

tháng 4 lênh đênh 

ngàn cơn sóng vỗ 

thời gian trôi 

nhưng tháng 4 còn đó 

còn trong anh 

và còn nữa trong em

 

người ta gọi ấy là tháng 4 đen 

đen từ đáy mắt em

sâu vào lòng dân tộc 

đếm ngược thời gian 

những gì còn mất…

mất mát nào bằng 

cái mất quê hương (?)…

 

anh và em

thành những kẻ tha phương 

chọn kiếp sống 

gởi hồn cho mây nước 

nước cuộn về sông 

mây trôi về bến 

để mình còn thấp thỏm chuyện nước non 

 

tháng 4 về 

ai nhớ…

ai quên?

dẫu nỗi nhớ có nằm yên đáy mộ 

vẫn ngoi lên khi đất trời long lở 

khi chúng mình còn một nửa trái tim 

 

tháng 4 về 

hỏi:

ai nhớ…

ai quên? 

TH