Từng giọt nắng trầm tư

xuân về trên tháp cổ

dòng tóc em khe suối

ngồi tượng đá thiên thu

 

nắng mật tan màu áo

thơm làn da nâu non

mùa xuân thèm nhiệt đới

mắt em nhìn đông phương

 

gót chân mòn lê thê

đàn vĩ cầm tê mê

đời xa hồn cũ kỹ

dáng em một trời quê

 

tương tư hồn vĩ cầm

từng sợi tơ trầm căng

rung lên tim nhỏ giọt

trên từng nốt cảm âm

Đinh Cường

TK