Về thôi, đã thấm chiều hoang lạnh

Một chút giang hồ, một chút xa

Cơn mưa đổ vẫn cầu mong trời tạnh

Thì lấy đâu can đảm để rời nhà

 

Cứ tưởng bản thân đầy gai góc

Dè đâu cô độc chút đã buồn

Ôm giấc mộng nào kinh bang tế thế

Va vào đời một chập đã nát bươm!

 

Tom góp lại ước mơ ngày cũ

Buộc gối chăn, kiếm nẻo quay về

Thà chấp nhận ừ rằng ta thua cuộc

Hơn căng mình chống chọi giữa bến mê.

Đinh Cường 

LH