rồi thì em cũng phải trở lại như ngày xưa 

nơi những năm tháng 

chưa có anh hiện diện 

không nhớ không nhung 

không đợi chờ đưa tiễn 

không hẹn không hò

không quyến luyến 

ngẩn ngơ 

 

những bài thơ em viết 

những bài thơ 

không còn ray rứt câu chờ câu đợi 

không còn ngu ngơ tin vào lời nói 

rằng: “ta yêu nhau đến núi lở sông dời”…

 

rồi thì em cũng sẽ phải 

như ngày xưa thôi 

sẽ vẫn tung tăng 

trong những chiều nắng hạ 

sẽ vẫn ngẩn ngơ 

khi vàng phai sắc lá 

và nghe lòng rộn rã cả mùa xuân

 

dẫu bốn mùa em qua 

sẽ chẳng nữa còn anh 

Đinh Cường

TH