To-day’s your natal day;
Sweet flowers I bring
:
Mother, accept, I pray
My offering
.

 

And may you happy live,
And long us bless
;
Receiving as you give
Great happiness
.

 

Christina Rossetti (1830 – 1894)

oOo

Cho Mẹ

 

Hôm nay là ngày sinh Mẹ;
Con dâng hoa trái ngọt ngào:
Mẹ ơi, hãy giơ tay lấy
Món quà con trao.

Nguyện sao Mẹ luôn vui sống
Bên con, phước đến trọn đời;
Mẹ vì đã cho, hãy nhận
Tất cả niềm vui.

 

ianbui (2018.08)

 

Mother O’ Mine

If I were hanged on the highest hill,
Mother o
’ mine, O mother o’ mine!
I know whose love would follow me still
,
Mother o
’ mine, O mother o’ mine!

If I were drowned in the deepest sea,
Mother o
’ mine, O mother o’ mine!
I know whose tears would come down to me
,
Mother o
’ mine, O mother o’ mine!

If I were damned of body and soul,
I know whose prayers would make me whole
,
Mother o
’ mine, O mother o’ mine!

 

Rudyard Kipling (1865-1936)

oOo

Mẹ Của Tôi

 

Tôi biết, nếu mình bị treo cổ trên đồi,
Mẹ của tôi, vâng, Mẹ của tôi!
Ai sẽ yêu tôi mãi mãi không thôi,
Mẹ của tôi, vâng, Mẹ của tôi!

Tôi biết, nếu mình chìm xuống biển sâu,
Mẹ của tôi, vâng, Mẹ của tôi!
Ai sẽ tuôn nước mắt lên tôi thật lâu,
Mẹ của tôi, vâng, Mẹ của tôi!

Và nếu linh hồn, thể xác mình bị đoạ,
Mẹ của tôi, vâng Mẹ của tôi!
Ai sẽ khấn cầu cho tôi khỏi cơn hoạ,
Mẹ của tôi, vâng, Mẹ của tôi!

 

Xem thêm:   giá như lúc ấy 

ianbui (2018.08)