Không gì thực tế bằng đi tìm Thượng Đế, nghĩa là, điểm cuối đúng nhất là hãy rơi vào tình yêu.

Mình đang yêu điều gì, điều gì nắm được trí tưởng tượng của mình, thì điều đó sẽ ảnh hưởng tất cả.

Điều đó sẽ lôi mình ra khỏi giường buổi sáng,
Mình sẽ làm gì với những buổi chiều
Mình sẽ vui chơi thế nào với những cuối tuần
Sách nào sẽ đọc
Người nào sẽ quen
Điều gì làm trái tim mình tan nát
Điều gì làm mình sửng sốt thống khoái và biết ơn.

Hãy yêu
Ở lại với tình… Và điều đó sẽ quyết định mọi chuyện.

TMT – 1/2015
(Dịch từ bản English:
 Falling in Love của Fr.Pedro Arrupe S.J
(1907-1991)