Tưởng niệm nhạc sĩ Cung Tiến

Nhạc sĩ Cung Tiến

Hương xưa. Vàng

Trăng cũ

Khúc hát bay theo người

Lệ nào xanh như đá

Ðêm tàn.

Vương hương rơi

 

Tiếng đàn đêm nguyệt tận

Xa tắp.

Cuối chân trời

Thoáng như ngàn tiếng gọi

Tiếc nuối một đời vui

 

Trăng không mơ màng sáng.

Trăng đỏ. Như

máu tươi.

 

LCG