Có một buổi chiều như thế ở trong tôi

Khi gió thổi mùa Ðông vào ngõ phố

Khi chiếc lá vàng chợt bay vào cửa sổ

Thoi thóp bên trời một cánh chim di

 

Người cũng vô tình như chim bỏ mùa đi

Khi chợt thấy Ðông đã về trước cửa

Mùi khoai nướng thơm nồng bên bếp lửa

Mẹ hiền ơi, năm tháng ấy còn không?

 

Mùa Ðông quê người tuyết trắng mênh mông

Môi se sắt, hai bàn tay tê cóng

Tiếng còi xe xoáy sâu vào khoảng trống

Chuông giáo đường khắc khoải gọi hồn quê

 

Denver mùa Ðông gió gọi bốn bề

Khẩu trang nhỏ che nỗi buồn không kín

Gió rền rĩ suốt đêm ngoài cửa kính

Ðêm Ðông dài, nhưng nỗi nhớ dài hơn.

Đinh Cường

VHU

Denver – Colorado