có không anh một ngày nào đó 

em cùng anh về lại quê xưa 

lẳng lặng nghe suối sông réo rắt 

khúc nhạc lòng hoà quyện nắng mưa (?)

 

quê hương ta đồng xanh bát ngát 

hạt lúa thơm nhún nhảy điệu đà 

gió vi vu ru lời sum họp 

trống nhịp nhàng trẩy hội 

hát ca 

 

sẽ không còn ngục tù tăm tối 

sẽ không còn lừa dối điêu ngoa 

triệu con tim quy về cùng khối 

dù nơi đâu cũng sẽ về nhà 

 

đem yêu thương điểm tô nước Việt 

đem bao dung vẽ lại sơn hà 

tổ quốc ta muôn đời bất diệt 

ta đồng lòng giữ núi sông ta 

 

có không anh một ngày nào đó 

đồng bào ta máu đỏ da vàng 

biết chung tay dựng xây đất nước 

biết chung lòng từ khước ngoại bang (?)

 

và khi ấy em cùng anh nhé

đổi kiếm cung để lấy ân tình 

phím nhạc xưa từ nay kết lại 

nắng giao hoà 

nắng trải lung linh 

Đinh Trường Chinh

TH