Được và mất

Nhiều người than thở rằng sau khi lập gia đình họ mất tự do, mất nhiều thứ vân vân. Nhưng thực ra, theo thống kê,
hầu hết sau khi lập gia đình, phần lớn người ta tìm được sự yên bình và hạnh phúc.

Khi được hỏi những đôi lứa đã sống chung, họ có cảm thấy bị mất mát, thiếu thốn gì sau khi lập gia đình không, thì

41% trả lời không

26% cho là thói quen bị đảo lộn

25% cho là bị trách nhiệm hơn

24% ít còn thời gian riêng

21% hết được tự tung tự tác

17% hết tự do chi tiêu.

Thanh Nga