Hôm nay là ngày đầu tiên… của phần đời còn lại

Người ưa khoe khoang chưa biết tốt xấu nhưng người có bản lĩnh giấu kín thực lực của mình.

Phụ nữ khác với một cuốn sách Đọc hoài vẫn không hiểu.