UK – Thủ Tướng Boris Johnson bất chấp áp lực mạnh mẽ của Hoa Kỳ, cũng như của một số nghị sĩ bảo thủ muốn ngăn chặn Huawei với lý do an ninh quốc gia, đã đồng ý để công ty công nghệ khổng lồ của Trung Quốc tiếp tục phát triển thiết bị công nghệ của họ tại Anh Quốc.

Tuy nhiên chính phủ Boris Johnson đặt ra những giới hạn bắt buộc như sau: Huawei không được cung cấp thiết bị 5G cho “các phần nhạy cảm” của mạng lưới vốn được công nhận là phần chính yếu của công ty. Huawei chỉ được phép đặt 35% bộ thiết bị ở ngoại vi mạng, bao gồm một cột sóng phát thanh. Huawei cũng không được sử dụng tại các khu vực gần căn cứ quân sự, và các địa điểm nguyên tử.

Người đứng đầu Công Ty Công Nghệ Huawei tại Anh Quốc là ông Victor Zhang nói rằng: “ Việc chính phủ Anh Quốc chấp thuận sử dụng thiết bị 5G của Huawei tại quốc gia này, đủ để trấn an nỗi sợ hãi của các quốc gia khác, khi sử dụng thiết bị 5G của Huawei.

Logo của công ty Huawei bên ngoài một toà nhà tại Anh Quốc. Ảnh: npr.org