USA – Các ứng cử viên tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ bao gồm Cựu Phó Thổng Thống Joe Biden, Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders, Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren và ông Pete Buttigieg, sẽ dành ngày 20 tháng giêng để tổ chức kỷ niệm ngày sinh của Mục Sư Martin Luther King tại Iowa và South Carolina, một trong số các tiểu bang đầu tiên tổ chức các cuộc bỏ phiếu để chọn ứng cử viên được đề cử đại diện Đảng Dân Chủ chạy đua vào Tòa Bạch Ốc.

Lễ kỷ niệm bao gồm giờ cầu nguyện buổi sáng, diễn hành và biểu tình tại Columbia, South Carolina, để tưởng nhớ Mục Sư King, người biểu tượng cho quyền dân sự của Hoa Kỳ bị ám sát ngày 4 tháng Tư năm 1968 tại Memphis Tennessee. Đến chiều, các ứng cử viên sẽ diễn thuyết tại một diễn đàn, về các vấn đề chính sách mà những cử tri da đen ở Des Moines, Iowa phải đối diện.

Ngày 20 tháng Giêng cũng là ngày lễ nghỉ của liên bang để kỷ niệm Mục Sư King. Các cử tri da đen chiếm hơn một phần năm số cử tri sơ cấp của Đảng Dân Chủ trên toàn quốc và sẽ đóng vai trò quan trọng khi Đảng Dân Chủ chọn người đại diện chạy đua vào Tòa Bạch Ốc vào tháng 11 năm 2020.

Mục Sư Martin Luther King (bên trái). – Ảnh: counterpunch.org