NEW HAMPSHIRE – Các ứng cử viên Dân Chủ bắt đầu chiến dịch tranh cử tại New Hampshire, sau hàng loạt vấn đề gây biến động tại Iowa vì kết quả bị đình hoãn sau các cuộc họp kín của Ủy Ban Dân Chủ Iowa, và kết quả chính thức vẫn chưa được thông báo, mặc dù ứng cử viên Pete Buttigieg được cho là người dẫn đầu tại Iowa.

Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders, người mất đề cử tổng thống của Đảng Dân Chủ nam 2016, mở cuộc họp báo tại Manchester, đã nói rằng: Cuộc họp kín đầy biến động tại Iowa là “một sự lừa đảo,” không công bằng đối với tất cả các ứng cử viên.

Trong khi đó kết quả riêng của từng khu vực cho thấy, Cựu Thị Trưởng Pete Buttigieg, 38 tuổi, được 26,2% số phiếu tương đương với số đại biểu của Tiểu Bang Iowa, trong khi Thượng Nghị Sĩ Sanders được 26,1% theo số phiếu của Đảng Dân Chủ. Ứng cử viên Pete Buttigieg mặc dù đã tuyên bố chiến thắng, và ông Sanders dẫn đầu số phiếu phổ thông, nhưng cả hai kết quả này không được sử dụng để xác dịnh người chiến thắng tại Iowa.

Minh họa các ứng cử viên Dân Chủ tại Iowa. Hình: nhpr.org