U.S.A/ ASEAN- Tổng Thống Joe Biden tham gia hội nghị cấp cao trực tuyến của Hiệp Hội Các Quốc Gia  Đông Nam Á, trong ngày 26/10. Đây là lần đầu tiên sau 04 năm chính phủ Washington tham gia hội  nghị ở cấp cao nhất với Khối ASEAN, một Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á được cho là chủ chốt, trong chiến lược đẩy lùi Trung Quốc.

Mở đầu bài diễn văn trong  ngày khai mạc Tổng Thống Biden nói rằng: “Quý vị có thể mong đợi tôi có mặt, để cùng trao đổi với quý vị.” Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cho biết mục tiêu của ông “là một khu vực mà mọi quốc gia đều có thể cạnh tranh, và thành công trên một sân chơi bình đẳng. Tất cả các quốc gia bất kể lớn hay mạnh, đều tuân thủ luật pháp.”

Tổng Thống Biden cũng công bố kế hoạch cung cấp hơn $100 triệu Mỹ Kim, để mở rộng quan hệ đối tác chiến lược của Hoa Kỳ với Khối ASEAN. Thông báo của Tòa Bạch Ốc ghi rằng: Ngân sách tài trợ của Hoa Kỳ sẽ dành cho các chương trình y tế, khí hậu, kinh tế và giáo dục của Khối ASEAN.

Một quan chức cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ thông báo: Đến ngày 27/10 Tổng Thống Biden cũng sẽ tham dự Hội Nghị Đông Á mở rộng hơn. Hội nghị này gồm có Khối ASEAN và các quốc gia khác trong khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương.

Tổng Thống Joe Biden tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN. Ảnh: cfr.org