Ngày 28/3 vừa qua, Viện Bào Chế Abbott cho biết: Họ được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận sử dụng thiết bị xét nghiệm của họ, để chẩn đoán về coronavirus; thiết bị này có thể đưa ra kết quả của bệnh nhân trong vòng vài phút, được sử dụng trong các văn phòng bác sĩ, phòng chăm sóc khẩn cấp cũng như bệnh viện.

Hiện nay Hoa Kỳ có nhiều trường hợp nhiễm coronavirus hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới; các bệnh viện phải cố gắng xét nghiệm hàng ngàn người, để xác định xem họ có kết quả dương tính với coronavirus hay không.

Cục Quản Trị Thực Phẩm Dược Phẩm Hoa Kỳ chấp thuận thiết bị của Viện Bào Chế Abbott, cấp giấy phép Ủy Quyền Sử Dụng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp. Viện Bào Chế Abbott có kế hoạch bắt đầu phân phối thiết bị này vào đầu tuần tới, cũng như sẽ gia tăng sản xuất lên đến 50.000 bộ xét nghiệm trong vòng một ngày.

Theo các quan chức trong phòng thí nghiệm, kết quả xét nghiệm dương tính sẽ có trong vòng 5 phút; kết quả xét nghiệm âm tính phải đợi trong vòng 13 phút. Việc thử nghiệm được thực hiện trên nền tảng ID NOW của Viện Bào Chế Abbott.

Đây là thử nghiệm thứ hai được FDA chấp thuận, có thể sử dụng trực tiếp tại các văn phòng bác sĩ, và các cơ sở chăm sóc y tế cộng đồng khác, để nhanh chóng đưa ra kết quả cho bệnh nhân.

Xét nghiệm coronavirus. Ảnh: npr.org