REUTERS – Trong cuộc họp báo hôm nay Thống Đốc Andrew Cuomo cho biết ông sẽ ban hành lệnh bắt buộc 100% lực lượng lao động không cần thiết phải ở nhà; tất cả các thương nghiệp không nhất thiết phải đóng cửa. Ông nói rằng ở trong nhà, và đi ra ngoài trời tập thể dục.

Mệnh lệnh bắt buộc phải thi hành và sẽ bị phạt nếu bất cứ thương nghiệp nào không tuân theo.

Thống Đốc Cuomo cho biết, nơi làm việc không phải là “nơi trú ẩn tại chỗ,” và cũng không phải là California.

Hiện nay tại California đã có hơn 1.000 người nhiễm bệnh, 19 người đã chết.

New York có 7.012 người nhiễm bệnh, 18% bệnh nhân ở trong bệnh viện, riêng Thành Phố New York có 4.408 người nhiễm bệnh, mức cao nhất trong một quốc gia có 8,5 triệu người.

Hiện nay đã có hơn 200 người thiệt mạng vì coronavirus tại Hoa Kỳ, hơn 12.000 trường bị nhiễm bệnh, mới được xác nhận vào đầu ngày hôm nay.

Đường phố New York vắng người, sau khi Thống Đốc Andrew Cuomo ra lệnh cho mọi người phải ở trong nhà. Ảnh: wshu.org