Tổng Thống Donald Trump có thể sẽ trở thành vị tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ bị luận tội, khi Hạ Nghị Viện do Đảng Dân Chủ lãnh đạo bỏ phiếu về lời cáo buộc ông lạm dụng quyền lực, yêu cầu Ukraine điều tra ông Joe Biden, đối thủ chính trị hàng đầu của ông, cũng như lời cáo buộc ông cản trở cuộc điều tra của Quốc Hội về vấn đề này.

Tổng Thống Donald Trump liên tục phủ nhận những việc làm sai trái, chỉ trích “việc luận tội là một trò lừa bịp, giả mạo, bởi vì không có gì sai trái. Sử dụng quyền luận tội cho điều vô nghĩa này, chứng tỏ sự rối ren trong đất nước Hoa Kỳ.”

Hạ Nghị Viện có thể đặt vấn đề luận tội trong Ngày 18 Tháng Mười Hai, tạo tiền đề cho cuộc bỏ phiếu trong tuần này về việc có phê chuẩn các cáo buộc luận tội hay không. Sau đó vấn đề được gởi lên Thượng Nghị Viện, để tổ chức một phiên tòa về việc có nên bãi miễn nhiệm vụ của Tổng Thống hay không.

Tổng Thống President Donald Trump . Ảnh: hawaiipublicradio.org