Thứ Ba, ngày 8 -11-2022 có hai sự kiện gây chú ý nhất, không chỉ ở nước Mỹ mà cả trên thế giới, là giải xổ số Powerball, trị giá $2 tỉ đô la đã có chủ nhân.

Một sự kiện khác là ngày cuối cùng bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Lần này, người Mỹ tham gia rất đông đảo, nói lên sự trăn trở của lòng dân. Có thể sẽ ủng hộ Dân Chủ để bảo vệ dân chủ, như khẩu hiệu của các đảng viên Dân Chủ. Một mặt, họ sẽ ngoảnh mặt để chuyển sang ủng hộ đảng Cộng Hòa, với hy vọng sẽ làm nước Mỹ thay đổi, cụ thể nhất là phục hồi kinh tế, xăng dầu.

Điều đáng lưu ý là lần này nhiều người bầu phiếu qua thư, nên kết quả sẽ chậm hơn và có thể gây nhiều tranh cãi cho đến khi Tối Cao Pháp Viện can thiệp.
Việc lãnh giải $2 tỉ đô thì liên quan chỉ một cá nhân, chuyện bầu cử liên quan đến cả vận mệnh thế giới, bao gồm cả việc can thiệp vào cuộc chiến Nga-Ukraine. Một quyết định đúng, sẽ tạo được an bình cho thế giới và giảm thiểu mất mát tài sản, tiêu hao nhân mạng. Hãy chờ xem!

Dự đoán của đài NBC News