Các nhà lập pháp và các quan chức địa phương cho biết: Ngân sách dự trù là 146 triệu mỹ kim, được dành cho việc tái thiết và xây dựng doanh trại Pendleton. Đơn vị Thủy Quân Lục Chiến và các thủy thủ thuộc Binh Chủng Hải Quân sẽ được thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đất nước một cách hoàn hảo; trong khi đó các đơn vị ở chung quanh cũng có thể gia tăng công việc xây dựng địa phương.

Ngân sách này được Hạ Nghị Viện phê duyệt Ngày 11 Tháng Mười Hai; Thượng Nghị Viện phê duyệt Ngày 17 Tháng Mười Hai; và Tổng Thống Donald Trump ký thành đạo luật vào Ngày 20 Tháng Mười Hai. Nghị Sĩ Dân Chủ Mike Levin ở San Juan Capistrano nói rằng: “Ngân sách quốc phòng dành cho việc tái thiết Doanh Trại Pendleton là điều vô cùng quan trọng, vì doanh trại này là linh hồn của Quận San Juan Capistrano.”

Ông tri ân các nam nữ quân nhân thuộc đơn vị Thủy Quân Lục Chiến, đã cống hiến nhiệt tình và sức lực phục vụ đất nước và dân chúng Hoa Kỳ. Với ngân sách được phê duyệt, quân đội tại Doanh Trại Pendleton sẽ có đủ nguồn lực, sẵn sàng thi hành nhiệm vụ, cũng như giúp tái thiết kế hoạch về cơ sở hạ tầng bị lãng quên từ nhiều năm qua.

Được biết việc cải thiện Doanh Trại Pendleton, căn cứ quân sự nằm giữa San Clemente và Oceanside, sẽ giúp hiện đại hóa căn này trong nhiều năm sắp đến

Trại Pendleton. Ảnh: npr.org