PACIFIC OCEAN/ U.S.A Trong sự kiện ảo tổ chức tại Trung Tâm An Ninh Hoa Kỳ Mới Bộ Trưởng Frank Kendall cho biết: Không Quân Hoa Kỳ cần có thêm ngân sách để bảo vệ các căn cứ ở Thái Bình Dương, tránh hỏa tiễn của Trung Quốc. Vì Trung Quốc thiết lập kế hoạch tấn công các căn cứ không quân nói trên.”

Trong quyển sách có đề tựa “War on the Rocks” ông Stacie Pettyjohn, giám đốc chương trình quốc phòng tại Trung Tâm An Ninh Mới của Hoa Kỳ, viết rằng: Trong lịch sử các nhà lãnh đạo Không Quân ưu tiên mua máy bay mới thay vì mua các lực lượng phòng thủ căn cứ, bao gồm các hệ thống chống hỏa tiễn phức tạp. Điều này đồng nghĩa với việc phân tán và thậm chí làm yếu đi sự phòng thủ kiên cố của nhà giữ máy bay, khi chỉ lắp đặt những mái vòm đơn giản để che giấu số lượng và vị trí của máy bay.”

Ông Pettyjohn cũng viết rằng: “Trung Quốc có kho vũ khí khổng lồ bao gồm các hỏa tiễn tầm xa được trang bị thông thường, có độ chính xác cao hơn đáng kể so với hỏa tiễn mà Liên Sô có trong Chiến Tranh Lạnh. Trung Quốc muốn sử dụng kho vũ khí này để tiêu diệt Lực Lượng Hoa Kỳ trên bộ và trên biển. Bộ Quốc Phòng nên bảo đảm rằng các lực lượng Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có thể sống sót sau cuộc tấn công, đồng thời tạo ra sức mạnh chiến đấu trong khi bị tấn công. Phải thực hiện kế hoạch gia tăng khả năng phục hồi những thế trận quân sự của Hoa Kỳ.”

Bộ Trưởng Kendall coi việc bảo vệ các căn cứ tiền tuyến của Lực Lượng Không Quân là một trong số 07 điều ưu tiên hàng đầu của ông, trong lần công bố đầu tiên tại hội nghị thượng đỉnh Defense One’s Outlook 2022 vào Tháng Mười Hai vừa qua.

Những năm gần đây Lực Lượng Không Quân Hoa Kỳ sử dụng khái niệm Hành Động-Chiến Đấu-Linh Hoạt, để phân phối lực lượng trên nhiều căn cứ hơn. Không Quân điều hành phần lớn lực lượng tại Thái Bình Dương từ 09 căn cứ ở Hawaii, Alaska, Guam, Nhật Bản và Nam Hàn.

Nhà để máy bay của Không Quân Hoa Kỳ tại các căn cứ ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ảnh: nationalinterest.org