Trong phiên điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp, Giáo Sư Pamela Karlan đã dùng tên của Công Tử Barron Trump, 13 tuổi, để tranh luận về sự khác biệt giữa các vị vua và các tổng thống.

Bà nhận định:

“Hiến pháp nói rằng không thể có danh hiệu quý tộc, vì vậy, cho dẫu Tổng Thống Donald Trump đặt tên cho con trai của ông là Barron, ông không thể biến cậu ấy thành một vị nam tước.”

Khi nghe những lời của Giáo Sư Pamela Karlan, Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump viết trên trang Twitter như sau:

“Một trẻ em vị thành niên xứng đáng được hưởng quyền riêng tư, cần tránh xa chính trị. Thưa giáo sư Pamela Karlan, bà nên hổ thẹn trước thái độ công khai bực tức và thiên vị rõ ràng của bà, và bà đã dùng một trẻ em để thể hiện thái độ (đáng trách) đó.

Nhận định của Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump, khiến bà Pamela Karlan phải lên tiếng xin lỗi.

Lời khiển trách của Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump. Ảnh: newsbusters.orgnewsbusters.org