GENEVA, SWITZERLAND – Lên tiếng trong cuộc họp tại Geneva, Tiến Sĩ Benedetta Allegranzi, một chuyên gia kỹ thuật của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, nói rằng: Dịch bệnh Covid-19 lây nhiễm chủ yếu qua các giọt hô hấp, thường là do hắt hơi hoặc ho. Nhưng các chuyên gia cũng cho biết các hạt virus nhỏ có thể lây nhiễm qua việc ca hát, nói to hoặc thở mạnh.

Vì vậy khi các thương nghiệp mở cửa trở lại trên khắp thế giới, và khi mọi người xem xét việc tập trung tại các không gian kín, ở trong nhà với hệ thống thông gió kém, thì sự hình dung ra tình trạng đầy đủ, rõ ràng hơn về sự lây nhiễm của coronavirus là rất quan trọng.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới đang nghiên cứu một bản tóm tắt khoa học, liên quan đến tất cả những điều gì đã biết về việc lây nhiễm và lan truyền của coronavirus. Bản nghiên cứu tóm tắt này sẽ được phát hành, trong những ngày sắp đến.

Hôm nay Tổ Chức Y Tế Thế Giới công nhận “một bằng chứng mới” về việc coronavirus lây nhiễm trong không khí, sau khi một nhóm các nhà khoa học viết thư yêu cầu cơ quan y tế này đưa ra những hướng dẫn liên quan đến cách lây nhiễm của bệnh hô hấp.

Hìnn minh họa dân chúng đeo khẩu trang thới đại dịch. Ảnh: sciencenews.org