GENEVA, SWITZELAND-  Ngày 02/03 chương trình chia sẻ vaccine COVAX thông báo: Họ sẽ cung cấp 237 triệu liều vaccine Covid-19  của AstraZeneca cho 142 quốc gia vào cuối Tháng Năm, trong lúc họ cũng đẩy mạnh việc cung cấp vacvine trên toàn thế giới.

Lịch trình  trình phân phối các liều vaccine do Dược Viện AstraZeneca và Viện Huyết Thanh của Ấn Độ thực hiện, sẽ được chia thành các từng thời điểm riêng biệt trong hai tháng.

Giai đoạn 1: Bao gồm Tháng Hai và Tháng Ba.

Giai đoạn 2: Từ Tháng Tư đến Tháng Năm.

COVAX là chương trình do Tổ Chức Y Tế Thế Giới hỗ trợ, để cung cấp vaccine cho các quốc gia nghèo, và thu nhập trung bình.

Chương trình bắt đầu thực hiện từ tuần trước, khi chuyển giao những lô hàng vaccine đầu tiên cho Ghana và Bờ Biển Ngà.

Tổng Giám Đốc Tổ Chức Y Tế Quốc Tế là ông Tedros ca ngợi chiến dịch COVAX “là mối quan hệ hợp tác chưa từng có,”  đồng thời ông cũng cho biết: Angola, Cambodia, Congo và Nigeria cũng có thể được COVAX chuyển gia vaccine trong ngày 02/03.

Lô hàng vaccine thuộc chương trình COVAX. Ảnh: unicef.org