Biến đổi khí hậu và hủy hoại môi trường dẫn đến những rủi ro là những điều được các nhà hoạch định thế giới nhấn mạnh trong cuộc khảo sát trước khi các nhà lãnh đạo tập họp tại khu nghỉ mát trượt tuyết Davos, tham dự Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới Năm 2020.

Lần đầu tiên, bản tường trình hàng năm về những rủi ro của Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới biên soạn đã đưa ra 5 mối quan tâm hàng đầu, và tất cả đều liên quan đến môi trường; từ thời tiết khắc nghiệt đến mất đa dạng sinh học, và các sự kiện như việc dầu hỏa lan tràn hay ô nhiễm vì chất phóng xạ.

Những điều này xảy ra khi các cuộc chiến thương mại và sự phát triển ý thức chính trị dân tộc trên toàn thế giới được một hội đồng gồm hơn 750 chuyên gia và các nhà quyết định cùng khảo sát,  trong khi thật khó khăn để các nước hợp tác giải quyết.

Bà Emily Farnworth, Trưởng Phòng Sáng Kiến Biến Đổi Khí Hậu của Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới, nói rằng, “những gì mọi người đang chứng kiến chính là thực tế nói lên ý nghĩa của những điều đã xảy ra.”

Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới tại DavosẢnh: news.trust.org