Westminster, Ca –  Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 01 tháng 3 năm 2020, cựu quân nhân của Sư Ðoàn 5 Bộ Binh, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa lần đầu tiên đã tổ chức buổi họp mặt sau 45 năm kể từ biến cố tháng 4 năm 1975, buổi họp mặt với chủ đề: “Tưởng Nhớ Ðồng Ðội”. Như quý vị biết, người lính trẻ nhất của Sư Ðoàn năm 1975 về tham dự hôm nay cũng đã 65 tuổi.

Tham dự buổi họp mặt ngoài một số quý vị Niên Trưởng, các chiến hữu trong Sư Ðoàn còn có quý vị đại diện các hội đoàn Quân Binh Chủng, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Tập Thể Chiến Sĩ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, Hội Ái Hữu Liên Trường Võ Khoa Thủ Ðức, một số các cơ quan truyền thông và thân hữu.

Trong phần nghi thức có lễ Truy Ðiệu hai vị Tướng Tư Lệnh Sư Ðoàn 5 đã tuẫn tiết ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó là: Tướng Lê Văn Hưng và Tướng Lê Nguyên Vỹ.

Theo ban tổ chức cho biết, để duy trì những sinh hoạt trong thời gian sắp tới mọi chi tiết liên lạc với ban đại diện tạm thời: Ðinh Hồng Lân (714) 404-7955.

Lễ truy niệm hai vị TướngTư Lệnh Sư Đoàn tuẫn tiết. Photo: LeTrung

LT