Santa Ana, Ca –  Buổi lễ diễn ra vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 7 tháng 3 năm 2020 tại chánh điện Tổ Ðình Minh Ðăng Quang.

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Trưởng Viện Hành Ðạo Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Viện Chủ Tổ Ðình Minh Ðăng Quang, Trưởng ban tổ chức cùng với Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam do Người tù bất khuất, Nhà biên khảo Phạm Trần Anh, Hội Ðồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, Việt Nam, Liên Hữu Phật Giáo Thống Nhất, Hội Ðồng Hương Thái Bình, cùng một số các hội đoàn, đoàn thể đứng ra tổ chức.

Từ trái HT. Thích Minh Tuyên, HT. Thích Viên Lý trong nghi thức niệm Phật cầu gia hộ. Photo: Letrung  

Tiếp theo nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ, phút nhập Từ Bi Quán, mọi người cũng đã dành một phút để tưởng niệm, tri ân, truy tán công đức của Ðại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Ðệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN vừa viên tịch.

Sau đó HT. Thích Minh Tuyên đã nói về công hạnh và những đóng góp lớn lao của Ðại Lão HT. Ðệ Ngũ Tăng Thống cho quê hương và đạo Pháp

HT. Thích Minh Tuyên chào mừng và tuyên bố khai mạc. Photo: Letrung

Trong suốt cuộc đời tu tập và hành đạo của Ðại Lão Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, dù phần lớn thời gian bị quản thúc trong chốn lao tù, và bận rộn quá nhiều Phật sự quan trọng của Giáo Hội,  nhưng sự nghiệp trọng đại của Ngài vẫn là hoằng dương Chánh Pháp để cứu độ chúng sanh qua việc thuyết giảng, phiên dịch kinh luận và giáo nghĩa Phật học để truyền bá giáo lý thậm thâm vi diệu của Ðức Thế Tôn.

Dưới đây là một số tác phẩm và dịch phẩm của Hòa Thượng để lại cho đời: Kinh Mục Liên (3 quyển), Kinh Ðại Phương Tiện Phật Báo Ân (7 quyển), Truyện Cổ Phật Giáo, Thoát Vòng Tục Lụy (lịch sử tiểu thuyết), nguyên tác của Thích Tinh Vân, Dưới mái chùa Hoang (Truyện), Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận, nguyên tác của Kimura Taiken., Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, nguyên tác của Kimura Taiken, Ðại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, nguyên tác của Kimura Taiken, Chiến Tranh và Bất Bạo Ðộng, nguyên tác của S.Radhakrishnan, Từ điển Phật học Hán Việt (Ngài được mời hiệu đính), Phật Quang Ðại Từ Ðiển (9 tập), -Thơ trong tù (1977-1978), Thơ lưu đày (1982-1992) v.v.

Quang cảnh buổi lễ. Photo: Letrung

LT