Triều cường lên, nhấn chìm 2/3 TP.HCM. Trong video là cảnh tại khu Chợ Lớn, Quận 5. Dòng nước trào lên từ dưới cống một cách mạnh mẽ, thổi bay nắp cống. Để lại một cái giếng sâu hoắm giữa lòng đường đang có rất nhiều người qua lại. Bất cứ ai cũng có thể “sa lưới” nếu vô tình đi ngang qua.