Ngày nay, có rất nhiều công ty đang hoạt động; toàn cầu hóa và internet càng làm cho số lượng đó tăng lên. Chuyện tự nhiên là các tổ chức khác nhau có thể dễ bị nhầm lẫn với nhau, nhất là khi tên và công việc gần tương tự nhau. Đó là trường hợp của UPS và USPS

UPS là chữ viết tắt của United Parcel Service, Inc. và là một công ty thương nghiệp công khai, cung ứng các dịch vụ tiếp liệu, chuyển thư tốc hành và chuyên chở hàng hóa. Được thành lập năm 1907 và là một trong những công ty lớn nhất trong lãnh vực chuyển các gói hàng và dịch vụ tiếp liệu, chuyên chở.

USPS, viết tắt của United States Postal Service, là một cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ, một tổ chức liên bang được thành lập năm 1775. USPS còn được gọi là US Mail hoặc “the postal service” (sở bưu điện), cung ứng các dịch vụ chuyển giao thư từ, bưu kiện trong và ngoài nước. Nguồn thu nhập chính của USPS là bán tem thư và các dịch vụ giao bưu kiện, chuyển thư từ.

Về chi phí chuyên chở, UPS thường rẻ hơn một công ty chuyên giao hàng khác là FedEx; còn USPS lại rẻ hơn UPS và FedEx.

Về thể thức bao bì, đóng gói, USPS có những quy định khắt khe về kích thước cũng như cân nặng. UPS linh động hơn, nhận gởi cả những thùng hàng nặng  và cồng kềnh.