Các từ “shop” và “store” thường gây nhầm lẫn vì không có định nghĩa rõ ràng mà được sử dụng rộng rãi để chỉ những nơi cung cấp và bán hàng hóa. Sự khác biệt chính là do cách sử dụng và nơi được sử dụng. Ngày nay, ranh giới giữa hai từ bị mờ đến mức không có sự phân biệt thích hợp.

Theo nhiều người, shop dùng để chỉ nơi nhỏ bán các sản phẩm và hàng hóa; còn store dành cho cửa hàng lớn, như department store là chỗ chứa nhiều shops.

Shop thường nhỏ, cung cấp hàng hóa với giá cạnh tranh; hoặc là cơ sở nhỏ trong một khu dân cư, bán các sản phẩm như sữa, trứng, bánh mì v.v. còn store là địa điểm lớn hơn, kết hợp hàng thực phẩm với đồ gia dụng.

Hiện nay, điểm khác biệt nữa được nhấn mạnh trong cách sử dụng là shop dùng để chỉ bất kỳ nơi nào cung cấp dịch vụ hoặc các sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng, như coffee shop, barber shop, butcher shop… còn store là nơi bán các đồ vật như department store, chain store, thrift store…

Shop cũng đã trở thành danh từ riêng, kết hợp trong tên của nhiều công ty như The Body Shop, Gift Shop, The Fragrance Shop…