Mùa khai thuế đang tiến hành, ta nên tìm hiểu cách giảm số tiền thuế phải đóng sao cho thích hợp với hoàn cảnh và được lợi thế nhất qua 2 phương thức: Itemized deduction và Standard deduction.

Itemized deduction là danh sách những chi phí bạn có thể liệt kê ra để trừ thuế theo quy định, như: tiền lời món nợ mua nhà trả góp, thuế tài sản, thuế thu nhập đóng cho tiểu bang và địa phương, đóng góp từ thiện hoặc tôn giáo, chi phí y tế (nếu lớn hơn 7.5% lợi tức đã điều chỉnh), tài sản bị mất trộm…

Itemized deduction đòi hỏi người khai thuế phải dùng Schedule A và mẫu khai thuế dài 1040, cũng như có chứng từ về các khoản tiền đã kê khai. Trường hợp vợ chồng khai thuế riêng thì nếu người này chọn khai itemized deduction, người kia cũng phải chọn cách đó.

Standard deduction  là số tiền ta có thể trừ vào thu nhập để giảm số lợi tức phải đóng thuế. Số tiền này tùy thuộc vào tình trạng khai thuế (độc thân, gia đình khai chung hay khai riêng, chủ gia đình…) và được tăng hàng năm để điều chỉnh mức lạm phát. Được dùng standard deduction nếu bạn là công dân Mỹ, có thẻ xanh, hoặc chủ gia đình.

Standard deduction cho năm thuế 2018 là: $12,000 (độc thân); $24,000 (vợ chồng khai chung); $12,000 (vợ chồng khai riêng); $18,000 (chủ gia đình).

So sánh hai số tiền tính ra được theo 2 cách trên, số nào lớn hơn sẽ giúp giảm thuế nhiều hơn. Nếu hai số gần ngang bằng nhau, thì nên chọn standard deduction để tránh rủi ro bị Sở Thuế kiểm tra (audit).